Listopad 2011

Plout davem lidských robotů...

22. listopadu 2011 v 20:27 | Kayel Mirimë |  Z krvavého brku Kayel
Stres. Spěch. Úzkost.......................Strach!
Spěchala někam, kam nechtěla jít.
S výdechem obláčku dýmu jí v hlavě stanula myšlenka: "Vydechni...nech běžet svět kolem sebe..na chvíli."
Zastavila se a začala naslouchat tichu...bylo všude okolo ní...nikde nebylo živé duše...byla sama. Jako by se zastavil čas. Tehdy jí to došlo...nebylo kam spěchat.
Proč?!? Nač běžet s davem??????
Toužila jen na chvilku vydechnout..toužila se zastavit...
Trvalo to jen několik omanžiků, ale jí to připadalo jako všechen čas světa...takový klid a mír...vše co si v poslední době přála měla kolem sebe.
Nasávala chladný noční vzduch provoněný cigaretovým dýmem jako nikdy dříve..chtěla si tento okamžik naždy pamatovat..
Típla cigaretu.
Náhle se jí v hlavě rozezněl alarm!
Opět musela běžet se světem...myšlenky jí zamořil chaos..
Jen jediná myšlenka jí poskytovala útěchu...věděla, že tenhle čas znovu nastane...
...až zapálí další cigaretu...zaplaví jí znovu ten nekonečný klid...
Myšlenka jí hřála v srdci

a ona mohla jít dál...
..dál plout mezi nechápajícím davem lidských robotů..